آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 832782

Financial accountant or accountant.

Finanzbuchhalter oder Bilanzbuchhalter .

Accountant, Accountant (m / w / d) Erhard Luttkau GmbH * Heidgraben * Regular Employment * Part-time, full-time - Location: 25436 Heidgraben - full-time (38.5 hours) (if possible 5 days, 30 hours Part Time) We bring you in motion ... we are a specialized distributor of marine and industrial machinery parts and maintain and commercial establishments narrow world, our international customers are mostly owners and together with our team we do for our clients the impossible possible and give our best every day. To support our team we are looking for (m / f / d) at the earliest possible date as experienced and dedicated * Personal responsibility for processing the customer, vendor and general ledger accounting and asset accounting with all required tasks to GAAP * booking of current business transactions, bank reconciliation and -klärung

Finanzbuchhalter, Bilanzbuchhalter (m/w/d) Erhard Luttkau GmbH * Heidgraben * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Standort: 25436 Heidgraben - Vollzeit (38,5 Stunden) (ggf. auch möglich 5 Tage, 30 Stunden Teilzeit) Wir bringen Sie in Fahrt… Wir sind ein spezialisiertes Handelsunternehmen für Schiffs- und Industriemaschinenteile und pflegen engen und Handelsbetrieben weltweit, unsere internationalen Kunden sind größtenteils Reeder und zusammen mit unserem Team machen wir für unsere Kunden das Unmögliche möglich und geben tagtäglich unser Bestes. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Sie (m/w/d) zum nächstmöglichen Termin als erfahrenen und engagierten * Eigenverantwortliche Bearbeitung der Debitoren-, Kreditoren- und Sachkontenbuchhaltung sowie der Anlagenbuchhaltung mit allen anfallenden Tätigkeiten nach GoB * Buchung laufender Geschäftsvorfälle, Kontenabstimmung und –klärung

شرکت در شهر Heidgraben آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 894443

Senior Manager Finance & Controlling.

Senior Manager Finance & Controlling .

For our Headquarters, we are looking for a Senior Manager Finance & Controlling (m / f / d) who is responsible for the direct finance of pharmaceutical Bavaria International Group. Your role has extensive responsibilities for all processes within Finance and Controlling. In line with our vision of "Access to Quality Health Care", we offer our products at fair prices. Our portfolio of prescription medicines includes anti-infectives, analgesic / anti-inflammatory, flu and cold, gastroenterology, oncology, cardiology and women's health care areas. Further we offer a range of food supplements and medical devices under the umbrella of our Lab ™ Botanic Bavaria brand. Headquartered in Prien am Chiemsee in Bavaria / Germany, we work with regional and local affiliated partners in a broad range of territories. * Lead controlling * Manage the preparation of the company's budget

For our Headquarters, we are looking for a Senior Manager Finance & Controlling (m/f/d) who is responsible for the direct financial of Pharma Bavaria International Group. Your role has extensive responsibilities for all processes within Finance and Controlling. In line with our vision of “Access to Quality Healthcare”, we offer our products at fair prices. Our portfolio of prescription medicines includes anti-infectives, analgesic/anti-inflammatory, flu and cold, gastroenterology, oncology, cardiology and women's healthcare areas. Further we offer a range of food supplements and medical devices under the umbrella of our Lab Botanic™ Bavaria brand. Headquartered in Prien am Chiemsee in Bavaria/Germany, we work with regional and local affiliated partners in a broad range of territories. * Lead controlling * Manage the preparation of the company's budget

شرکت در شهر Prien a. Chiemsee bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 926845

Associate joint venture and shareholder activities to join the CISC Europe team in Hamburg, Germany.

Associate joint venture and shareholder activities to join the CISC Europe team in Hamburg, Germany.

As to associate you are Directly responsible for the smooth operations of the joint venture and the satisfaction of its international Shareholders. CISC Europe is looking for an Associate to join the team and contribute to the operations of one of Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) investments in energy infrastructure assets. * Meetings and run the governance processes related to shareholders' decision making * Facilitate fund flow to Shareholders and lending banks * Accommodate ad hoc requests by Shareholders and to Provide deeper knowledge into selected topics, resume and other relevant documents to with subject line "CISC Europe, Associate "no later did 28 June 2020. Copenhagen Infrastructure Partners IK / S * Hamburg * Regular employment * full-time - About CISC

As an Associate you are directly responsible for the smooth operations of the joint venture and the satisfaction of its international shareholders. CISC Europe is looking for an Associate to join the team and contribute to the operations of one of Copenhagen Infrastructure Partners' (CIP) investments in energy infrastructure assets. * meetings and run the governance processes related to shareholders' decision making * Facilitate fund flow to shareholders and lending banks * Accommodate ad-hoc requests by shareholders and to provide deeper knowledge into selected topics , resume and other relevant documents to with subject line “CISC Europe, Associate” no later that 28 June 2020. Copenhagen Infrastructure Partners I K/S * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - About CISC

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 989084

Tax consultant / accountant.

Steuerfachangestellten / Buchhalter .

Completed training as an assistant tax consultant / r Steuerkanzlei * Regensburg - We are a modern tax law firm with a long tradition in the center of Regensburg. * Regular Employment * Full-time - who we are - Our tasks include expert advice for individuals and SMEs. For our clients, we create payroll and financial accountancy, financial statements and tax returns. comprises Its activities * Creation of financial accounting for our clients * Preparation of annual accounts and tax returns * Independent supervision of a separate client circle and point of contact for authorities - What we expect from you * Good DATEV and MS Office skills * Structured, independent and reliable operation * teamwork , commitment - What we offer * a safe and modern work in the center of Regensburg

Abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte/r Steuerkanzlei * Regensburg - Wir sind eine moderne Steuerkanzlei mit langjähriger Tradition im Zentrum von Regensburg. * Feste Anstellung * Vollzeit - Wer wir sind - Zu unseren Aufgaben gehört die kompetente Beratung von Einzelpersonen und mittelständischen Unternehmen. Für unsere Mandanten erstellen wir Lohn- und Finanzbuchführungen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst * Erstellung der Finanzbuchhaltung für unsere Mandanten * Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen * Selbstständige Betreuung eines eigenen Mandantenkreises sowie Ansprechpartner für Behörden - Was wir von Ihnen erwarten * Gute DATEV- und MS Office-Kenntnisse * Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise * Teamfähigkeit, Engagement - Was wir Ihnen bieten * Einen sicheren und modernen Arbeitsplatz im Zentrum von Regensburg

شرکت در شهر Regensburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 513134

Employees Internal management and controlling.

Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling .

We are looking for the earliest possible date for our head office in Dreieich near Frankfurt an employee Internal Management and Controlling (m / w / d) Practical experience in the areas of controlling, accounting and administration are an advantage. We are engaged in several locations in Germany currently has 190 employees. Aim your responsible activity is the active participation in our internal management. They support our own Controlling as well as our accounting and personnel. Employee Benefits Employee Laptop employee discounts Show employee benefits 9 more employees benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. And Partners AG * Dreieich near Frankfurt * Regular Employment * Full-time

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Hauptstandort in Dreieich bei Frankfurt am Main einen Mitarbeiter Interne Verwaltung und Controlling (m/w/d) Praktische Erfahrungen in den Bereichen Controlling, Rechnungswesen und Verwaltung sind von Vorteil. Wir beschäftigen an mehreren Standorten in Deutschland derzeit über 190 Mitarbeiter. Ziel Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit ist die aktive Mitarbeit in unserer internen Verwaltung. Sie unterstützen unser eigenes Controlling sowie unser Rechnungs- und Personalwesen. Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte Zeig 9 mehr mitarbeitervorteile Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. Schüllermann und Partner AG * Dreieich bei Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Dreieich bei Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 532119

Accounting clerk .

Sachbearbeiter Buchhaltung .

To strengthen our team we are looking for opportunity, an accounting clerk (m / f / d) full-time. . * Accounts Receivable, Accounts Payable and Asset Accounting (with Filosof) * management including banking and payment transactions, the cash accounting * ideally already 3-5 years of professional experience in accounting * experience in asset accounting and provisions or monthly accrual postings would be an advantage - Radisson Blu Hotel Bremen * Bremen * Regular employment * full-time - the Radisson Blu Hotel, Bremen is located in a central location, only 3km from the Bremen Main Station and 4km from the airport, right in the historic center of Bremen. The hotel has 235 guest rooms, including 15 suites and 15 fully equipped meeting rooms with capacity for up to 350 people.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Buchhaltung (m/w/d) in Vollzeit. * Debitoren-, Kreditoren und Anlagenbuchhaltung (mit FILOSOF) * Abwicklung von Bank- und Zahlungsgeschäften inkl. der Kassenbuchhaltung * idealerweise bereits 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung * Erfahrungen im Bereich Anlagebuchhaltung sowie Rückstellungen bzw. monatliche Abgrenzungsbuchungen wären von Vorteil - Radisson Blu Hotel Bremen * Bremen * Feste Anstellung * Vollzeit - Das Radisson Blu Hotel, Bremen liegt in zentraler Lage, nur 3km vom Bremer Hauptbahnhof und 4km vom Flughafen entfernt, direkt in der historischen Bremer Innenstadt. Das Hotel verfügt über 235 Gästezimmer, inklusive 15 Suiten, sowie 15 modern ausgestattete Tagungsräume mit Kapazitäten für bis zu 350 Personen.

شرکت در شهر Bremen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 733870

Financial accountant / tax consultant part time.

Finanzbuchhalter / Steuerfachangestellter in Teilzeit.

Financial accountant / tax consultant part-time (m / w / d) Knapp GmbH & Co. KG Landscaping * Essen-Borbeck * Regular Employment * Part Time - About us - We are a Germany that operates throughout landscaping companies. Our range of services covers the areas of landscaping, planting, maintenance and service and tree care. With over 60 years experience and a team of more than 100 employees, we serve numerous projects annually. To strengthen our team we are looking for a / n "your tasks * account assignment and posting of all current transactions * processing of payments * Processing and clarification of the OP-list * Processing dunning * Participation in the preparation of monthly and annual financial statements according to HGB * compilation of statistics and evaluations * participation in projects in business and tax area - your profile

Finanzbuchhalter / Steuerfachangestellter in Teilzeit (m/w/d) Knappmann GmbH & Co. Landschaftsbau KG * Essen-Borbeck * Feste Anstellung * Teilzeit - Über uns - Wir sind eine deutschlandweit agierendes Landschaftsbauunternehmen. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Landschaftsbau, Begrünung, Pflege und Service sowie Baumpflege. Mit über 60 Jahren Erfahrung und einem Team von mehr als 100 Mitarbeitern betreuen wir jährlich zahlreiche Projekte. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n“ Deine Aufgaben * Kontierung und Verbuchung aller laufenden Geschäftsvorfälle * Abwicklung des Zahlungsverkehrs * Bearbeitung und Klärung der OP-Liste * Abwicklung des Mahnwesens * Mitwirkung bei der Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB * Erstellung von Statistiken und Auswertungen * Mitarbeit an Projekten im betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Bereich - Dein Profil

شرکت در شهر Essen-Borbeck آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 996339

Accountants * / Accountant * / industrial business as Accounting clerk.

Buchhalter* / Finanzbuchhalter* / Industriekaufmann als Sachbearbeiter Buchhaltung.

Processing of the ongoing tasks in financial accounting * settlement of accounts receivable and accounts payable RECK-Technik GmbH & Co. KG * Betzweiler * Regular Employment * Full-time - 260 employees in the fields of medical and agricultural technology. International indicative. World leader in the category of motor driven movement therapy devices. The competence center for research, development, production and sales. Innovation, quality and customer orientation in focus. Strong idea and responsibly. For 60 years there. Successfully on the world market. Growth-oriented and strong. Your tasks * Monitoring of payments from customers and vendors * preparatory tasks in monthly, quarterly and annual financial statements * performing regular account maintenance, vote and -klärung - Your Profile * * completed commercial training two to three years of professional experience in the described area of ​​responsibility

Bearbeitung der laufenden Aufgaben in der Finanzbuchhaltung * Abwicklung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung RECK-Technik-GmbH & Co. KG * Betzenweiler * Feste Anstellung * Vollzeit - 260 Mitarbeiter in den Bereichen Medizin- und Agrartechnik. International richtungsweisend. Weltmarktführer in der Sparte motorunterstützte Bewegungstherapiegeräte. Das Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Innovation, Qualität und Kundenorientierung im Fokus. Ideenstark und verantwortungsvoll. Seit 60 Jahren vor Ort. Erfolgreich auf dem Weltmarkt. Wachstumsorientiert und stark. Ihre Aufgaben * Überwachung des Zahlungsverkehrs von Debitoren und Kreditoren * vorbereitende Aufgaben bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen * Durchführung der regelmäßigen Kontenpflege, -abstimmung und -klärung - Ihr Profil * abgeschlossene kaufmännische Ausbildung * zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im beschriebenen Aufgabengebiet

شرکت در شهر Betzenweiler آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 163767

Accountants focus debtors.

Buchhalter Schwerpunkt Debitoren.

We are a medium chemical / biotech company headquartered in Frankfurt and looking for opportunity, an accountant (m / f / d) - Focus debtors You have successfully completed training as an accountant (m / w / d), tax consultant ( is BioSpring a leading global manufacturer of synthetic nucleic acids for use in the fields of therapy, diagnostics and research and development - m / f / d) or a comparable training - BioSpring GmbH * Frankfurt * * Regular employment full time. Your responsibilities * As part of the accounts receivable create nationally or internationally calculations that take account of the VAT law, monitor the receipt and clarify payment differences

Wir sind ein mittelständisches Chemie-/Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Buchhalter (m/w/d) – Schwerpunkt Debitoren * Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Buchhalter (m/w/d), Steuerfachangestellter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung - BioSpring GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - BioSpring ist ein weltweit führender Hersteller von synthetischen Nukleinsäuren für den Einsatz in den Bereichen Therapie, Diagnostik sowie Forschung und Entwicklung. Ihr Aufgabengebiet * Im Rahmen der Debitorenbuchhaltung erstellen Sie In- bzw. Auslandsrechnungen unter Berücksichtigung des Umsatzsteuerrechts, überwachen den Zahlungseingang und klären Zahlungsdifferenzen

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 308063

Bürokaufmann / woman / tax consultant / r as a commercial employee for financial accounting.

Bürokaufmann/ frau / Steuerfachangestellte/r als kaufmännischer Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung .

Completed training as a merchant / clerk (office administrator / clerk, a car salesman / woman, Steuerfachangestellte / r or comparable training) STADAC GmbH & Co. KG * Stade near Hamburg * Regular Employment * Full-time - with branches in Stade, Buxtehude, Buchholz , Norderstedt Ahrensburg we are exclusive partner of BMW Group, thus providing 5x around Hamburg premium quality for every BMW and MINI in the region. As a growing company, we are constantly looking for highly motivated and committed employees who join our team and are enthusiastic about the innovative world of BMW. we are looking for our location in Stade to immediately fill the Mercantile staff for financial accounting (m / w / d) * posting of invoices, including cost accounting * master data maintenance of personal accounts

Abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann / Kauffrau ( Bürokaufmann/-frau , Automobilkaufmann/-frau , Steuerfachangestellte/r oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung) STADAC GmbH & Co. KG * Stade bei Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Mit Filialen in Stade, Buxtehude, Buchholz, Norderstedt und Ahrensburg sind wir exklusiver Partner der BMW Group und bieten damit 5x rund um Hamburg Premium-Qualität für jeden BMW und MINI der Region. Als stetig wachsendes Unternehmen sind wir ständig auf der Suche nach hochmotivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Team verstärken und sich für die innovative Welt von BMW begeistern. Für unseren Standort in Stade suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kaufmännischen Mitarbeiter für die Finanzbuchhaltung (m/w/d) * Verbuchung von Eingangsrechnungen inklusive Kostenrechnung * Stammdatenpflege von Personenkonten

شرکت در شهر Stade bei Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 447054

Employees for the network utilization management.

Mitarbeiter für das Netznutzungsmanagement .

for the network utilization management (m / w / d) a name for himself in terms of decentralized energy production, renewable energy and municipal ownership has done and seeks to customers in their own network area by 2030, complete with electricity and heat from renewable energy supply. * Network accounting performance measured customer - Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH * Schwäbisch Hall * Temporary contract * Full-time - Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH is active in the fields of electricity, natural gas, water, heat, bathrooms and parking. With total assets of € 275 million, the company generated sales of about € 300 million a year and has subsidiaries in Germany and some abroad. In this current 100% target has already been achieved today. As a power company is awarded several times. We are looking to strengthen our team in the Department of Energy Economics

für das Netznutzungsmanagement (m/w/d) Es hat sich einen Namen im Hinblick auf dezentrale Energieerzeugung, erneuerbare Energien und Rekommunalisierung gemacht und strebt an die Kunden im eigenen Netzgebiet bis zum Jahr 2030 komplett mit Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien zu versorgen. * Netzabrechnung leistungsgemessener Kunden - Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH * Schwäbisch Hall * Befristeter Vertrag * Vollzeit - Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ist in den Sparten Strom, Erdgas, Wasser, Wärme, Bäder und Parkierung tätig. Bei einer Bilanzsumme von 275 Mio. € erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von etwa 300 Mio. € im Jahr und hat Tochtergesellschaften in ganz Deutschland und einige im Ausland. Bei Strom wurde dieses 100%-Ziel heute schon erreicht. Als Energieversorgungsunternehmen ist es mehrfach ausgezeichnet. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Energiewirtschaftliche

شرکت در شهر Schwäbisch Hall آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 357450

Accountant.

Bilanzbuchhalter .

As an accountant in our Coloniale AG are you responsible for the current accounting of individual companies in the BabyOne group. * You are an accountant (m / w / d) or verfügst a comparable qualification. BabyOne franchise and system headquarters GmbH * Muenster * Regular Employment * Full-time - the world of little ones is the greatest for you? We at BabyOne almost sell everything you need for babies and young children and are the market leader with over 100 locations in Germany, Austria and Switzerland. As an owner-managed family business we are convinced of the future of commerce and are where our customers are, whether offline or online. Because we grow, we expand our team. Where? In the BabyOne headquarters in Münster. * You are editing the current financial accounting. * Create monthly and annual financial statements according to HGB.

Als Bilanzbuchhalter in unserer Coloniale AG bist du verantwortlich für die laufende Buchhaltung der einzelnen Gesellschaften der BabyOne-Gruppe. * Du bist Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation. BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH * Münster * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Welt der Allerkleinsten ist für dich das Größte? Wir bei BabyOne verkaufen fast alles, was man für Babys und Kleinkinder braucht und sind Marktführer mit über 100 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als inhabergeführtes Familienunternehmen sind wir überzeugt von der Zukunft des Handels und sind da, wo unsere Kunden sind, ob offline oder online. Weil wir wachsen, vergrößern wir unser Team. Wo? In der BabyOne-Zentrale in Münster. * Du bearbeitest die laufende Finanzbuchhaltung. * Du erstellst Monats- und Jahresabschlüsse nach HGB.

شرکت در شهر Münster آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 355300

General Accountant Leader.

General Leader Accountant .

Panasonic Electric Works Europe AG * Ottobrunn near Munich * Regular Employment * Full-time - Panasonic Corporation is a worldwide leader in the development and marketing of electronic products for a variety of applications in the field of retail and industrial business. In Europe, Panasonic has more than 10,000 employees. The Panasonic Electric Works Europe AG, based in Ottobrunn part of the business 'Industrial Solutions Company' and employs currently about 500 employees. Our goal is to help you develop your career and your talents. We would like to offer the opportunity to grow in our organization, supported by a wide range of training and development measures, complemented by an attractive salary package, 30 days holiday, transport allowance etc.

Panasonic Electric Works Europe AG * Ottobrunn bei München * Feste Anstellung * Vollzeit - Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung elektronischer Produkte für verschiedene Einsatzzwecke im Bereich des Endkunden- und Industriegeschäfts. In Europa beschäftigt Panasonic mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Panasonic Electric Works Europe AG mit Sitz in Ottobrunn gehört zum Geschäftsbereich 'Industrial Solutions Company' und beschäftigt europaweit ca. 500 Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Karriere und Ihre Talente weiterzuentwickeln. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, in unserer Organisation zu wachsen, unterstützt durch eine Vielzahl an Trainings- und Entwicklungsmaßnahmen, ergänzt durch ein attraktives Gehaltspaket, 30 Tage Urlaub, Transportkostenzuschuss etc.

شرکت در شهر Ottobrunn bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 101273

Business Controller.

Business Controller .

To strengthen our team we are currently looking for a / s Business Controller (m / w / d) Biesterfeld * Hamburg * Regular Employment * Full-time - we are one of the leading trading and service companies in the field of chemistry and selling plastics, rubbers, base - and specialty chemicals. With approximately 925 employees, we are represented in over 30 countries worldwide. Solution orientation, innovation and know-how of our employees are for us for over 113 years, the critical success factors. From Hamburg, the Biesterfeld controls as a strategic holding the worldwide development of the Group and supports the business operating divisions. Your tasks * collaboration on the technical design of integrated solutions for corporate management and planning; Definition and optimization of planning and forecasting processes

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich eine/n Business Controller (m/w/d) Biesterfeld AG * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wir sind eines der führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der Chemie und vertreiben Kunststoffe, Kautschuke, Basis- und Spezialchemikalien. Mit unseren rund 925 Mitarbeitern sind wir in über 30 Ländern weltweit vertreten. Lösungsorientierung, Innovation und das Know-how unserer Mitarbeiter sind für uns seit über 113 Jahren die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Von Hamburg aus steuert die Biesterfeld AG als strategische Holding die weltweite Entwicklung des Konzerns und unterstützt die operativ tätigen Geschäftsbereiche. Ihre Aufgaben * Mitarbeit an der fachlichen Konzeption von integrierten Lösungen zur Unternehmenssteuerung und Planung; Definition und Optimierung von Planungs- und Forecastprozessen

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 996579

Anti Money Laundering Manager Non Financial Risk & Compliance.

Anti Money Laundering Manager Non Financial Risk & Compliance.

Now Anti Money Laundering Manager (m / w / d) Non Financial Risk & Compliance are in Frankfurt. ING-DiBa AG * Frankfurt * Regular Employment * Full-time - ING has more than 9 million customers the third largest retail bank in Germany. They know how to assess risks correctly and secures sufficient. With your analytical thinking, you not only see through complex issues, you can also vote. Strong intuition and special care - so you get the most important skills for our team "FEC Strategy & Rule Setting" with already. With expertise, good concepts and the ability to structure complexity, bring our analysis, control and reporting processes to the next level in the field of AML.

Jetzt Anti Money Laundering Manager (m/w/d) Non Financial Risk & Compliance am Standort Frankfurt werden. ING-DiBa AG * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Sie wissen, wie man Risiken richtig einschätzt und sie ausreichend absichert. Mit Ihrer analytischen Denkweise durchschauen Sie komplexe Sachverhalte nicht nur, Sie können sie auch bewerten. Starke Intuition und besondere Sorgfalt – damit bringen Sie die wichtigsten Fähigkeiten für unser Team „FEC Strategy & Rule Setting“ schon mit. Mit Expertenwissen, guten Konzepten und der Fähigkeit, Komplexität zu strukturieren, bringen Sie im Bereich AML unsere Analyse-, Kontroll- und Reporting-Prozesse auf das nächste Level.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 719347

Internship at ESG Business Services, Risk Consulting.

Internship at ESG Business Services, Risk Consulting .

You will be part of the ESG Business Services team, the Center of Competence for Environmental, Social and Governance (ESG) issues for the Allianz Group Property & Casualty business, located within Allianz Risk Consulting. Generally, the team's responsibilities include: acting as a referral desk for all ESG related business cases for the P / C business of Allianz Group, translating the Group's ESG strategy for AGCS and drive implementation, awareness raising and training on ESG internally as well as externally , give impetus to innovative sustainability advantaged products and services and the identification of and position on new emerging ESG issues for AGCS and Allianz Group. Studies related to sustainable development, particularly in financial services, are of advantage * Job start and duration: Internship 38h / week for 6+ month from October 2020 - Allianz Global Corporate & Specialty SE * Munich

You will be part of the ESG Business Services team, the Center of Competence for Environmental, Social and Governance (ESG) issues for the Allianz Group Property & Casualty business, located within Allianz Risk Consulting. Generally, the team's responsibilities include: acting as a referral desk for all ESG related business cases for the P/C business of Allianz Group, translating the Group's ESG strategy for AGCS and drive implementation, awareness raising and training on ESG internally as well as externally, give impetus to innovative sustainability advantaged products and services and the identification of and position on new emerging ESG issues for AGCS and Allianz Group. Studies related to sustainable development, particularly in financial services, are an advantage * Job start and duration: Internship 38h / week for 6+ month from October 2020 - Allianz Global Corporate & Specialty SE * München

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 723110

Officials in charge / clerk with an emphasis taxes.

Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter mit dem Schwerpunkt Steuern.

Officials in charge / Agent (w / m / d) with a focus control the Service Center controlling the BLB NRW is set up locally in the branches. * Participation in the preparation of tax returns and tax returns you have a successfully completed a degree in economics or tax law or the ability for the category 2.1 in financial management NRW (financial consultant / in). * Comprehensive and documented knowledge in tax law * special knowledge in the field of value added tax law, accounting law and corporate and commercial law - building and real estate NRW * Dusseldorf * Regular Employment * Part-time, full-time - The headquarters in Dusseldorf of the building and real estate operation of North Rhine-Westphalia ( BLB NRW) is looking for when several

Sachbearbeiterinnen / Sachbearbeiter (w/m/d) mit dem Schwerpunkt Steuern Das Servicecenter Steuern des BLB NRW wird dezentral in den Niederlassungen eingerichtet. * Mitwirkung bei der Erstellung von Steuererklärungen und Steueranmeldungen Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Steuerrecht oder die Befähigung für die Laufbahngruppe 2.1 in der Finanzverwaltung NRW (Diplom-Finanzwirt/in). * Umfassende und belegte Kenntnisse im Steuerrecht * Spezialkenntnisse im Bereich Umsatzsteuerrecht, Bilanzrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht - Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit,Vollzeit - Die Zentrale in Düsseldorf des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 235865

Financial Controller globally, medium sized industrial company.

Financial Controller global, medium sized industrial company.

As a thoroughbred financial controller, you naturally understand finance and business management inter-relationships and are interested in key figure-based projects. * You work closely with another colleague in Controlling, as well as with financial controllers at the respectivement locations. * Independent responsibility of various so cross-location projects, Mainly in the areas of financial controlling, business development, strategy, and accounting. * Ideally, you have 3-5 years of experience in financial controlling and have successfully completed a degree in economics with a focus on Controlling, Finance or Accounting. Rennecke Consulting * Dusseldorf * Regular Employment * Full-time

As a thoroughbred financial controller, you naturally understand financial and business management interrelationships and are interested in key figure-based projects. * You work closely with another colleague in Controlling, as well as with financial controllers at the respective locations. * Independent responsibility of various, also cross-location projects, mainly in the areas of financial controlling, business development, strategy and accounting. * Ideally, you have 3-5 years of experience in financial controlling and have successfully completed a degree in economics with a focus on Controlling, Finance or Accounting. Rennecke Consulting * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Düsseldorf آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 319335

Consultant auditing in banking Assurance (Financial Services).

Consultant Wirtschaftsprüfung im Bereich Banken Assurance (Financial Services).

Ernst & Young accounting firm with our innovative services in audit, tax, transaction and management consultancy for the financial sector, we occupy a prominent position in the industry and assist our clients in the future. In our field of financial services to focus on the issues of the future and support our clients going to be more successful in an ever-changing and fast-paced world. * A degree in economics with a focus on banking management, auditing or accounting * audit and consulting national and international banks and financial services * audit of annual and consolidated financial statements according to HGB, IFRS and US GAAP using our integrated testing method "Global Audit Methodology"

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung für den Finanzsektor nehmen wir eine herausragende Position in der Branche ein und begleiten unsere Mandanten in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussieren Sie sich auf die Themen der Zukunft und unterstützen unsere Mandanten dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter erfolgreich zu sein. * Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Prüfungs- oder Rechnungswesen * Prüfung und Beratung nationaler und internationaler Banken und Finanzdienstleister * Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP mithilfe unserer integrierten Prüfungsmethode "Global Audit Methodology"

شرکت در شهر Stuttgart, Hannover, Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf oder Frankfurt/Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 391852

Apprentice / r as an industrial clerk / industrial clerk.

Auszubildende/r zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann.

Reinforce while the exciting world of linear lighting based on LED technology to meet our team at the Duisburg-Rheinhausen as trainees / r as an industrial clerk / industrial clerk * ​​Through the course in an exceptionally fast-growing companies a three-year apprenticeship as an industrial clerk / industrial clerk and learn * interest in economic contexts in an industrial company LED linear GmbH * Neukirchen * training, study * full-time - The LED linear GmbH was founded in 2006 and is today an internationally successful premium manufacturers of linear LED lighting systems. Since 2016 we belong to the Swedish Fagerhult Group with over € 740 million in sales and 4,500 employees, one of the largest and most successful lighting companies in Europe.

Verstärken Sie unser Team am Standort Duisburg-Rheinhausen als Auszubildende/r zur Industriekauffrau/zum Industriekaufmann * Durchlaufe in einem überdurchschnittlich schnell wachsendem Unternehmen eine 3-jährige Ausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau und lerne dabei die spannende Welt linearer Leuchten auf LED-Basis kennen * Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen in einem Industrieunternehmen LED Linear GmbH * Neukirchen-Vluyn * Ausbildung, Studium * Vollzeit - Die LED Linear GmbH wurde 2006 gegründet und ist heute ein international erfolgreicher Premium-Hersteller von linearen LED-Beleuchtungssystemen. Seit 2016 gehören wir zur schwedischen Fagerhult-Gruppe mit über € 740 Mio. Umsatz und 4.500 Mitarbeitern, einem der größten und erfolgreichsten Leuchten-Unternehmen in Europa.

شرکت در شهر Neukirchen-Vluyn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 573930

Accountant Accounts Payable.

Buchhalter Accounts Payable .

. We are looking for the "Accounts Payable" of the Accounting Shared Service Center a Kreditorenbuchhalter ProSiebenSat.1 Media SE * Unterföhring (near Munich) * Regular Employment * Full-time - In this role you will work autonomously with credit transactions and are in the further digitization of our processes are actively involved. the Accounting SSC provides services for over 60 group companies and is a major pillar in the digital transformation of the ProSiebenSat.1 Group. the ProSiebenSat.1 Group is one of the largest independent media companies in Europe. with our seven free TV channels we the No. 1 in Germany, both in the TV advertising market as well as the spectators. we have our company consistently diversified in recent years, creating additional sources of revenue.

Wir suchen für den Bereich "Accounts Payable“ des Accounting Shared Service Centers einen Kreditorenbuchhalter. ProSiebenSat.1 Media SE * Unterföhring (bei München) * Feste Anstellung * Vollzeit - In dieser Rolle bearbeitest du eigenverantwortlich kreditorische Geschäftsvorfälle und bist bei der weiteren Digitalisierung unserer Prozesse aktiv beteiligt. Das Accounting SSC erbringt Services für über 60 Konzerngesellschaften und ist eine wesentliche Säule bei der digitalen Transformation der ProSiebenSat.1 Group. Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Mit unseren sieben Free-TV-Sendern sind wir die Nummer 1 in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den Zuschauern. Wir haben unser Unternehmen in den letzten Jahren konsequent diversifiziert und zusätzliche Erlösquellen geschaffen.

شرکت در شهر Unterföhring (bei München) آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 390073

Finance Manager.

Finance Manager .

In addition, you are able to develop the finance field strategically to optimize internal processes and develop together with your team to continually improve the working capital and operating margins? CBRE GWS IFM Industrie GmbH * Weinheim * Regular Employment * Full-time - About - The Global WorkPlace Solutions (GWS) division is part of the CBRE Group Group and is one of the world's leading providers of integrated real estate and facility management services. CBRE GWS offers tailor-made solutions in the areas of energy efficiency, facility management and building control, building management and coordination of construction work. In Germany alone, our more than 1000 employees are knowledgeable and passionate as a strategic partner to side.

Darüber hinaus sind Sie in der Lage, den Finance-Bereich strategisch weiterzuentwickeln, interne Prozesse zu optimieren und gemeinsam mit Ihrem Team die kontinuierliche Verbesserung des Working Capital und der operativen Margen zu realisieren? CBRE GWS IFM Industrie GmbH * Weinheim * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - Der Geschäftsbereich Global Workplace Solutions (GWS) gehört zur CBRE Konzerngruppe und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von integrierten Real Estate und Facility Management Dienstleistungen. CBRE GWS bietet dabei maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Energieeffizienz, Gebäudemanagement und Gebäudeleittechnik, Gebäudebewirtschaftung und Koordination von Bauleistungen. Allein in Deutschland stehen unsere mehr als 1000 Mitarbeiter kompetent und voller Leidenschaft als strategischer Partner zu Seite.

شرکت در شهر Weinheim آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 804095

Finance Assistant Berlin.

Finance Assistant Berlin.

Provide analysis on topics Relating to finance matters for the Managing Director and Office Manager * Completed commercial apprenticeship (or equivalent) with first professional experience in accounting, finance or controlling - Aurora Energy Research GmbH * Berlin * Regular Employment * Full-time - Aurora Energy Research is a young, dynamic and fast-growing energy analytics company. We provide optimization solutions and data-driven analytics on European and global energy markets that helps our clients navigate the global energy transformation. Founded in 2013 by a group of University of Oxford academics on the premise did technological progress, and policies tackling climate change, energy markets render increasingly complex, but did this complexity yields to rigorous, sophisticated analysis and modeling.

Provide analysis on topics relating to finance matters for the Managing Director and Office Manager * Completed commercial apprenticeship (or equivalent) with first professional experience in Accounting, Finance or Controlling - Aurora Energy Research GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit - Aurora Energy Research is a young, dynamic and fast-growing energy analytics company. We provide optimisation solutions and data-driven analytics on European and global energy markets that helps our clients navigate the global energy transformation. Founded in 2013 by a group of University of Oxford academics on the premise that technological progress, and policies tackling climate change, render energy markets increasingly complex, but that this complexity yields to rigorous, sophisticated analysis and modelling.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 540714

Head of Department in the financial investment field.

Abteilungsleiter im Finanzanlagenbereich.

The inverse GmbH, one of the largest broker support companies in the Federal Republic of Germany, looking for the inside sales a / n department (m / f / d) in the financial investment field permanent position. * You will our Investment Division (Investment Department) professionally and personally guide and are about. * You are the interface between product providers and independent financial investment brokers and between our department, division management and management. * You aquire with your team the implementation of departmental tasks and take on the monitoring of regulatory requirements, are analyzing existing processes and products as well as software programs and work with in their development. The employee benefits shown are company-dependent and may vary depending on the position and department. INVERS GmbH * Leipzig * Regular Employment * Full-time

Die Invers GmbH, eines der größten Maklerbetreuungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland, sucht für den Innendienst eine/n Abteilungsleiter (w/m/d) im Finanzanlagenbereich in Festanstellung. * Du wirst unsere Abteilung Finanzanlagen (Investmentabteilung) fachlich und personell leiten und bist dabei . * Du bist die Schnittstelle zwischen Produktgebern und freien Finanzanlagenvermittlern sowie zwischen unserer Fachabteilung, der Bereichsleitung und der Geschäftsleitung. * Du erarbeitest mit Deinem Team die Umsetzung der abteilungsspezifischen Aufgaben und übernimmst das Monitoring regulatorischer Anforderungen, analysierst vorhandene Prozesse und Produkte sowie Softwareprogramme und arbeitest an deren Entwicklung mit. Die abgebildeten Mitarbeitervorteile sind unternehmensabhängig und können je nach Position und Abteilung abweichen. INVERS GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Leipzig آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir