آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 579852

Internship Global Marketing Export Department (f / m).

Internship Global Marketing Export Department (f/m).

Internship For our Marketing Department Export we are looking for a highly motivated, pragmatic and open-minded intern for a period of six months, starting as soon as possible. * Work experience through previous internships, ideally in the FMCG sector

Praktikum For our Marketing Department Export we are looking for a highly motivated, pragmatic and open-minded intern for a period of 6 months, starting as soon as possible. * Work experience through previous internships, ideally in the FMCG sector

شرکت در شهر Senningerberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 194595

Internship: Junior Market Research Analyst.

Internship: Junior Market Research Analyst.

Internship Internship duration * Current enrollment in a full-time degree program required; fulfilling a mandatory internship Preferred; documentation of Both is required, where applicable * Cover Letter: one page cover letter adjusted to the internship you want to apply for

Praktikum Internship duration * Current enrollment in a full-time degree program required; fulfilling a mandatory internship preferred; documentation of Both is required, where applicable * Cover Letter: 1 page cover letter adjusted to the internship you want to apply for

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 858408

Marketing & Data Processing Internship.

Marketing & Data Processing Internship.

Internship Internship duration * Cover Letter: one page cover letter adjusted to the internship you want to apply for

Praktikum Internship duration * Cover Letter: 1 page cover letter adjusted to the internship you want to apply for

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 788472

Internship Pricing & Monetization Consulting.

Internship Pricing & Monetization Consulting.

. Internship deep insight during your pricing and monetization consulting internally * initial practical experience (E. G. internships) in consulting, pricing, marketing or as an entrepreneur * the internship will be compensated competitively - The internship will be compensated. In addition, we are Actively expanding our portfolio of early stage investments in Europe and the US through Both our investments in funds: such as Project A Ventures and Lake Star, through direct investments of Axel Springer Digital Ventures and through the Axel Springer & Porsche Accelerator.

Praktikum deep insight during your pricing & monetization consulting intern. * initial practical experience (e.g. internships) in consulting, pricing, marketing or as an entrepreneur * the internship will be compensated competitively - The internship will be compensated. In addition, we are actively expanding our portfolio of early stage investments in Europe and the US through both our investments in funds such as Project A-Ventures and LakeStar, through direct investments of Axel Springer Digital Ventures and through the Axel Springer & Porsche Accelerator.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 669323

Trainee Clinical Medicine.

Trainee Clinical Medicine.

Entry level job / trainee to 01.04.2020 We are looking for a Trainee (m / w / d) Clinical Medicine - young professionals, we offer as part of a 18-month trainee program the (transverse) entry into the scientific publishing world.

Berufseinstieg/Trainee Zum 01.04.2020 suchen wir einen Trainee (m/w/d) Clinical Medicine - Berufsanfängern bieten wir im Rahmen eines 18-monatigen Trainee-Programms den (Quer-)Einstieg in die wissenschaftliche Verlagswelt.

شرکت در شهر Heidelberg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 455283

Intern / Working Student Data Management (multi-channel distribution and online).

Praktikant/Werkstudent Datenmanagement (Multikanalvertrieb und Online) .

Internship, student jobs, student trainee You support us in data analysis and visualization to Adobe Analytics and our internal dashboards

Praktikum,Studentenjobs, Werkstudent * Sie unterstützen uns bei der Datenanalyse und -visualisierung in Adobe Analytics und unseren internen Dashboards

شرکت در شهر München, Unterföhring, Bayern آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 135790

Internship Online Content Management Netherlands.

Internship Online Content Management Netherlands .

Internship To pursue our ambitious growth strategy, we are looking from June 2020 to Internal for Online Content Management Netherlands (m / f / d).

Praktikum To pursue our ambitious growth strategy, we are looking from June 2020 for an Intern Online Content Management Netherlands (m/f/d).

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 255131

Trainee Conservation: Zookooperation.

Trainee Naturschutz: Zookooperation .

Entry level job / trainee during the trainee year collect responsible work experience in a Department of NABU, WWF and the Frankfurt Zoological Society and practical background knowledge through seminars and benefit from further development and networking services. The next trainee program offers an employment place at the Frankfurt Zoological Society (FZS) with the main focus on public relations. * Practical experience in communication and / or in the nature by example. * Internships working on a separate project trainee * The ability to build a network in the nature and an intense exchange with the four other trainees

Berufseinstieg/Trainee Während des Traineejahres sammeln Sie verantwortungsvolle Berufserfahrung in einem Fachbereich des NABU, des WWF oder der ZGF sowie praktisches Hintergrundwissen durch Seminare und profitieren von weiteren Entwicklungs- und Vernetzungsangeboten. Das kommende Traineeprogramm bietet eine Einsatzstelle bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) mit dem Themenschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. * erste praktische Erfahrungen in der Kommunikation und/oder im Naturschutz durch bspw. Praktika * Arbeit an einem eigenständigen Traineeprojekt * Die Möglichkeit, ein Netzwerk im Naturschutz aufzubauen und einen intensiven Austausch mit den vier weiteren Trainees

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 967090

Internship branch concepts.

Praktikum Filialkonzepte .

Internship We help you to find an apartment for the duration of your internship.

Praktikum Wir helfen dir, für die Zeit deines Praktikums eine Wohnung zu finden.

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 117273

Intern Intranet editorial.

Praktikant Intranetredaktion.

Internship As an intern (m / f / d) in the internal communications assist the team in Bonn, Intranet Editor. You also benefit from our internship program with training and networking events. Duration of the internship: at least four, ideally six months

Praktikum Als Praktikant (m/w/d) in der Internen Kommunikation unterstützen Sie das Team in Bonn in der Intranetredaktion. Zudem profitieren Sie von unserem Praktikantenprogramm mit Trainings und Networking-Events. Dauer des Praktikums: mindestens vier, optimal sechs Monate

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 301032

* Intern in the field of product security.

Praktikant*in im Bereich Product Security.

Internship * The future shape: you are evaluating the use of chat bots for internal knowledge sharing * Cooperation live: support you in Bosch internal Product Security Training - a prerequisite for the internship is to enroll at a university.

Praktikum * Die Zukunft mitgestalten: Sie evaluieren die Nutzung von Chatbots für den internen Wissensaustausch * Kooperation leben: Sie unterstützen bei Bosch-internen Product Security Schulungen - Voraussetzung für das Praktikum ist die Immatrikulation an einer Hochschule.

شرکت در شهر Grasbrunn bei München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 679034

Trainee social media.

Trainee Social Media.

Entry level job / trainee for our team in Berlin we are looking for before now a trainee Social Media (m / w / d) prepares The one-year trainee program you optimally further on your career path. Good performance we appreciate, therefore reduced at very good professional skills and above-average commitment to the training period. * External and internal training for your professional and personal development

Berufseinstieg/Trainee Für unser Team am Standort Berlin suchen wir ab sofort einen Trainee Social Media (m/w/d) Das einjährige Traineeprogramm bereitet Dich optimal auf Deinen weiteren Karriereweg vor. Gute Leistung wissen wir zu schätzen, daher verkürzt sich bei besonders guter fachlicher Qualifikation und überdurchschnittlichem Engagement die Traineezeit. * Externe und interne Fortbildungen für Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 274339

Trainee copywriter.

Trainee Werbetexter.

Entry level job / trainee for the headquarters in Bonn-Bad Godesberg we are looking for when a trainee (m / f / d) copywriter - Training Management & management trainee program

Berufseinstieg/Trainee Für den Hauptsitz in Bonn-Bad Godesberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee (m/w/d) Werbetexter - Ausbildungsleitung & Leitung Trainee-Programm

شرکت در شهر Bonn آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 653735

Trainee Pricing & Reimbursement.

Trainee Pricing & Reimbursement .

Entry level job / trainee During our two-year trainee program you will get an insight into the market-relevant conditions regarding the pricing and reimbursement of medicines in the German pharmaceutical market. During the trainee program, you take your own workspaces and are involved in interdisciplinary projects. * Work experience or internships, ideally in the pharmaceutical industry

Berufseinstieg/Trainee Während unseres 2-jährigen Trainee-Programmes erhalten Sie Einblicke in die marktrelevanten Rahmenbedingungen hinsichtlich der Preisgestaltung und Erstattung von Arzneimitteln im deutschen Pharmamarkt. Im Verlauf des Traineeprogrammes übernehmen Sie eigene Arbeitsbereiche und sind in interdisziplinäre Projekte eingebunden. * erste Berufserfahrungen oder Praktika, idealerweise in der pharmazeutischen Industrie

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 576045

Trainee Performance Analyst.

Trainee Performance Analyst .

Entry level job / trainee to join our marketing area we are looking for online marketing department as soon as possible a Trainee Performance Analyst (m / w / d)

Berufseinstieg/Trainee Zur Verstärkung unseres Marketing-Bereichs suchen wir für die Abteilung Online-Marketing zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Trainee Performance Analyst (m/w/d)

شرکت در شهر Offenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3100 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 931729

Management Trainee.

Management Trainee .

Career / Trainee * You're running a 12-month trainee program with internship at our various locations * You've already work experience through internships, student activities or collected by professional training * An exciting trainee program in an international company with excellent career opportunities for advanced positions

Berufseinstieg/Trainee * Du durchläufst ein 12-monatiges Traineeprogramm mit Hospitation an unseren verschiedenen Standorten * Du hast bereits erste Berufserfahrungen durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder auch durch eine Berufsausbildung gesammelt * Ein spannendes Traineeprogramm in einem internationalen Unternehmen mit sehr guten Karrierechancen auf weiterführende Positionen

شرکت در شهر Mülheim an der Ruhr آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 837097

Internship Online Marketing GAMMON Perfumes.

Praktikum Online Marketing GAMMON Perfumes .

Internship The internship offers you the unique opportunity to contribute to the development of a new brand. * You are enrolled throughout the internship or find yourself in the Gap Year * work experience through previous internships

Praktikum Das Praktikum bietet dir die einzigartige Möglichkeit, an der Entwicklung einer neuen Marke mitzuwirken. * Du bist während des gesamten Praktikums immatrikuliert oder befindest dich im Gap Year * Arbeitserfahrungen durch frühere Praktika

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 532570

Year trainee in the commercial sector.

Jahrespraktikant im kaufmännischen Bereich .

Internship For our corporate headquarters in Isernhagen we are looking for you as a trainee years in the commercial sector (m / w / d) * As an intern in the commercial sector you qualify for all-rounder in the office world. * Additionally you get from us a trainee remuneration of monthly.

Praktikum Für unsere Firmenzentrale in Isernhagen suchen wir dich als Jahrespraktikanten im kaufmännischen Bereich (m/w/d) * Als Praktikant im kaufmännischen Bereich qualifizierst du dich zum Allrounder in der Bürowelt. * Dazu bekommst du von uns eine Praktikantenvergütung in Höhe von mtl.

شرکت در شهر Isernhagen bei Hannover آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 345148

Marketing Internship brand.

Marketing Praktikum im Bereich Marke .

Internship We offer a varied internship in an international environment in the consumer goods industry, independent and creative work on interesting projects with well-known brands, a team with a flat hierarchy and pleasant working environment and plenty of scope for your own ideas and initiative.

Praktikum Wir bieten ein abwechslungsreiches Praktikum im internationalen Umfeld in der Konsumgüterbranche, eigenständiges und kreatives Arbeiten an interessanten Projekten mit renommierten Marken, ein Team mit flacher Hierarchie und angenehmen Arbeitsklima, und viel Spielraum für eigene Ideen und Initiative.

شرکت در شهر Kehl آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir