آخرین فرصت های شغلی مورد نیاز آلمان

بر اساس موضوع شغلی که انتخاب نمودید


کد اپلای 956207

Global Travel Manager.

Global Travel Manager .

BASF Services Europe GmbH Berlin * * Regular Employment * Full-time

BASF Services Europe GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Vollzeit

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 476515

Global Travel Manager.

Global Travel Manager .

As part of setting up our Mobility Services unit, we are looking for you as Global Travel Manager. * You will be responsible for the Entire travel management on a global level. * You will develop and manage the global travel strategy, service model and program initiatives, and set standards for business processes as well as workflows. * With regard to travel costs and travel behavior. * You will manage the external service partners (E.G. travel agency, IT provider). * Completed master's degree with a focus on tourism / travel management, business or a similar field * expertise in managing external service providers and in the travel industry * a high degree of customer orientation and a passion for travel management

As part of setting up our Mobility Services unit, we are looking for you as Global Travel Manager. * You will be responsible for the entire travel management on a global level. * You will develop and manage the global travel strategy, service model and program initiatives, and set standards for business processes as well as workflows. * with regard to travel costs and travel behavior. * You will manage the external service partners (e.g. travel agency, IT provider). * completed master's degree with a focus on tourism / travel management, business or a similar field * expertise in managing external service providers and in the travel industry * a high degree of customer orientation and a passion for travel management

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 463475

Travel managers in business aviation.

Travel Manager in der Business Aviation.

Presented by Hotelcareer * Hamburg * Regular Employment * Full-time - If flying is your passion and Simply staff at your conviction, then we would now like to meet!

Presented by Hotelcareer * Hamburg * Feste Anstellung * Vollzeit - Wenn die Fliegerei Ihre Leidenschaft ist und Simply Personal zu Ihrer Überzeugung wird, dann möchten wir Sie jetzt gern kennenlernen!

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 510690

Travel Product Manager Experienced.

Travel Product Manager Experienced .

As (Experienced) Travel Product Manager at FINEWAY You wear the commercial responsibility for several regions and ask the financial achievement safely. * You can talk at eye level on Travel Tech and sit down with technical details like apart.

Als (Experienced) Travel Product Manager bei FINEWAY trägst Du die kommerzielle Verantwortung für mehrere Regionen und stellst die finanzielle Zielerreichung sicher. * Du kannst über Travel Tech auf Augenhöhe sprechen und setzt dich gerne mit technischen Details auseinander.

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 32 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 528348

Team Leader Travel Management.

Teamleiter Travelmanagement.

Global coordination and periodic review of the entire procurement activities for the Shopping category "Travel" * care of purchasing projects as project purchasing managers as well as participation in national and international tenders

Globale Koordination und regelmäßige Überprüfung der gesamten Beschaffungsaktivitäten für die Einkaufskategorie „Travel“ * Betreuung von Einkaufsprojekten als Projekteinkaufsmanager sowie Mitwirkung bei nationalen und internationalen Ausschreibungen

شرکت در شهر Marl آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 602558

Assistant Project Manager Construction.

Assistant Project Manager Construction.

Please note you will be required to travel Europe - with accommodation and travel Arranged and provided by NPSG - So You must hold a valid driving license. You must possess the right to work in the country of employment and across the EEA; be willing and able to travel; possess a valid European driving license and willing to drive internationally; and be able to qualify for at ESTA visa for travel to the United States.

Please note you will be required to travel Europe – with accommodation and travel arranged and provided by NPSG – You must also hold a valid driving licence. You must possess the right to work in the country of employment & across the EEA; be willing and able to travel; possess a valid European driving licence and willing to drive internationally; and be able to qualify for an ESTA visa for travel to the USA.

شرکت در شهر bundesweit آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 33 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 877444

Insurance salesman / insurance business as a product manager travel insurance.

Versicherungskaufmann / Versicherungsfachwirt als Produktmanager Reiseversicherung.

MDT travel underwriting GmbH - The MDT travel underwriting GmbH is a special multi-agent and underwriting, which specializes in the development and implementation of holistic concepts for tourism businesses of all kinds. We would like to seek the earliest possible date for our Frankfurt office a Product Manager Travel Insurance (w / m / d), the new challenges with passion in attack take. with the subject "Product Manager Travel Insurance (m / w / d)" by e-mail to

MDT travel underwriting GmbH - Die MDT travel underwriting GmbH ist ein Spezial-Mehrfachagent und Assekuradeur, der sich auf die Entwicklung und Realisierung ganzheitlicher Konzepte für touristische Unternehmen aller Art spezialisiert hat. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort Frankfurt am Main einen Produktmanager Reiseversicherung (w/m/d), der neue Herausforderungen mit Leidenschaft in Angriff nehmen möchte. mit dem Betreff „Produktmanager Reiseversicherung (m/w/d)“ ausschließlich per E-Mail an

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 861152

Inhouse Business Travel Consultant.

Inhouse Business Travel Consultant .

As in-house Business Travel Consultant (m / w / d) gestaltest du Central Services internal travel processes and are at the same organizational skills, motivator and quality manager. * Responsibility for implementation and control of our quality standards in travel management * implementation and continuous development of regular reports in the area of ​​travel management

Als Inhouse Business Travel Consultant (m/w/d) gestaltest du Central Services die internen Travel Abläufe und bist gleichzeitig Organisationstalent, Motivator und Qualitätsmanager. * Verantwortung für die Umsetzung und Kontrolle unserer Qualitätsstandards im Travel Management * Durchführung und kontinuierliche Weiterentwicklung regelmäßiger Auswertungen im Bereich Travel Management

شرکت در شهر Hamburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 416062

Team Assistant / Office Manager.

Teamassistenz / Office Manager .

Office Manager in our international team * you are for the processing, optimization and control of our travel management processes responsible

Office Manager in unserem internationalen Team * du bist für die Abwicklung, Optimierung und Steuerung unserer Travel Management Prozesse verantwortlich

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 209487

Sales Assistant / Sales Manager back office.

Vertriebsassistent / Vertriebsmanager Innendienst .

Events & Incentives, creation & Entertainment, Guest & Travel Services - these are the marbet-business. Business Development Manager / Sales Manager (m / w / d) in administrative services

Events & Incentives, Kreation & Entertainment, Guest & Travel Services – das sind die marbet-Geschäftsfelder. Business Development Manager/ Vertriebsmanager (m/w/d) im Innendienst

شرکت در شهر Schwäbisch Hall آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 161812

Sales Manager M / F / D.

Sales Manager M/F/D.

BrandLoyalty is looking for an experienced Sales Manager to Further develop our business in Germany. You will travel frequently within the country as internationally to always be there for our clients, consumers and colleagues. * Entrepreneurial sales manager with 6+ years of experience within sales, preferably in solution selling connected to retail / FMCG Marketing or advertising; * Willing to travel frequently (ones every two weeks).

BrandLoyalty is looking for an experienced Sales Manager to further develop our business in Germany. You will travel frequently within the country as internationally to always be there for our clients, consumers and colleagues. * Entrepreneurial sales manager with 6+ years of experience within sales, preferably in solution selling connected to Retail/FMCG or Marketing advertising; * Willing to travel frequently (ones every two weeks).

شرکت در شهر Neu-Isenburg آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 948033

Sales Manager.

Sales Manager.

Passion for sales activities and the related willingness to travel round off your profile

Passion for sales activities and the related willingness to travel round off your profile

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3400 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 27 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 603872

Academic Program Manager Germany MEA region.

Program Manager Academic Germany MEE Region .

The Program Manager, Academic Programs intends Customer Training. * Ability to travel up to 75% to support pilots, programs and initiatives

The Program Manager, Academic Programs will Customer Training. * Ability to travel up to 75% to support pilots, programs and initiatives

شرکت در شهر deutschlandweit آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 544753

Assistant Management / Office Manager.

Assistenz des Managements/ Office Manager .

Supporting management in daily operations (schedule coordination, travel management, project management, meeting preparation, and Event Management)

Unterstützung des Managements im operativen Tagesgeschäft (Terminkoordination, Travel-Management, Projektabwicklung, Meeting-Vorbereitung, Veranstaltungsmanagement)

شرکت در شهر Knüllwald آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2900 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 461957

(Senior) Sales Manager / Sales Representative Online Marketing DACH.

(Senior) Sales Manager/ Vertriebsmitarbeiter im Online Marketing DACH .

In the sectors Retail & Shopping, Financial Services, Travel and Telco & Services achieved Awin in the last financial year for its advertisers revenues of 13 Bn. As a (Senior) Sales Manager for Berlin, in our DACH New Business Team Your focus is on the acquisition of new customers and the sale of other Awin marketing services.

In den Branchen Retail & Shopping, Financial Services, Travel und Telco & Services erzielte Awin im abgelaufenen Geschäftsjahr für seine Advertiser Umsätze in Höhe von 13 Bn. Als (Senior) Sales Manager, für den Standort Berlin, in unserem DACH New Business Team liegt Dein Fokus bei der Gewinnung von Neukunden sowie dem Verkauf von weiteren Awin Marketingleistungen.

شرکت در شهر Berlin آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2800 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 28 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 381009

Sales Manager Containerboard / Paperboard.

Sales Manager Containerboard/Paperboard .

Very good MS Office as well as CRM skills and the willingness to travel (travel share 60%) complete your profile.

Very good MS-Office as well as CRM skills and the willingness to travel (travel share 60%) complete your profile.

شرکت در شهر Alfeld آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3300 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 912291

(Junior) Business Development Manager Marketing.

(Junior) Business Development Manager Marketing .

To pursue our ambitious growth strategy, we are looking for a (Junior) International Business Development Manager Marketing (m / f / d). Location: Munich, project-related travel Involved

To pursue our ambitious growth strategy, we are looking for a (Junior) International Business Development Manager Marketing (m/f/d). Location: Munich, project-related travel involved

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3200 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 30 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 532929

Manager Payment Coordination 3P Suppliers Munich.

Manager Payment Coordination 3P Suppliers Munich.

We are looking for a dynamic, organized, self-starter to join as a manager responsible for Payments in the Last Mile team. The successful candidate will work closely with the DSP and account management team program manager in a fast-paced last mile organization. * Willingness to travel> 30%

We are looking for a dynamic, organized, self-starter to join as a Manager responsible for Payments in the Last Mile team. The successful candidate will work closely with the DSP Account Management Team and Program Managers in a fast-paced last mile organization. * Willingness to travel >30%

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 29 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 275230

Delivery Service Partner (3PL) Development Manager Munich.

Delivery Service Partner (3PL) Development Manager Munich.

The Onboarding & Development Manager will play a vital role in advancing Amazon's unique culture and enabling the success of our new Delivery Service Partners (DSPs) within Amazon's last mile logistics operation. This role will require frequent travel, up to 50% in peak periods. * Flexibility to travel to accommodate business need - up to 50% in peak onboarding periods (March- October).

The Onboarding & Development Manager will play a vital role in advancing Amazon's unique culture and enabling the success of our new Delivery Service Partners (DSPs) within Amazon's last mile logistics operation. This role will require frequent travel, up to 50% in peak periods. * Flexibility to travel to accommodate business need - up to 50% in peak onboarding periods (March- October).

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 951326

Program Manager Operations Munich.

Program Manager Operations Munich.

The Program Manager - Operations will be responsible for all aspects of customer delivery strategy to 3rd party pickup locations across EMEA, APAC and beyond, as we continue to expand our operations. The Program Manager - Operations must be Both analytical and creative, seeking out ways to improve customer experience and executing on Those ideas. * Partner with global Operations Manager to innovate on behalf of the business and develop best practices * Willingness to travel 20% of the time

The Program Manager – Operations will be responsible for all aspects of customer delivery strategy to 3rd party pickup locations across EMEA, APAC and beyond, as we continue to expand our operations. The Program Manager – Operations must be both analytical and creative, seeking out ways to improve customer experience and executing on those ideas. * Partner with global Operations Managers to innovate on behalf of the business and develop best practices * Willingness to travel 20% of the time

شرکت در شهر München آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 26 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 666806

Manager of SAP Application Center / RIC AGILE.

Manager of SAP Application Center / RIC AGILE.

Further More, you will be the Business Relationship Manager for all the countries and companies in the AGILE perimeter. * Open to frequent international travel gemäß to business requirements

Furthermore, you will be the Business Relationship Manager for all the countries and companies in the AGILE perimeter. * Open to frequent international travel according to business requirements

شرکت در شهر Ludwigshafen آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2700 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 240827

Partner Manager EMEA.

Partner Manager EMEA .

Travel up to 50% may be required.

Travel up to 50% may be required.

شرکت در شهر Frankfurt am Main آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 2600 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 34 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir


کد اپلای 631427

Corporate Account Manager Life Sciences (remote).

Corporate Account Manager Life Sciences (remote) .

The Corporate Accounts Manager (CAM) is responsible for managing a $ 10M + total portfolio (base + target) of Ecolab key accounts customers and prospecting new customers within the newly FORMED Life Sciences Division. Corporate Account Manager (f / m / d) Life Sciences (remote) * Ability to routinely travel 60% (some international travel required)

The Corporate Accounts Manager (CAM) is responsible for managing a $10M+ total portfolio (base + target) of Ecolab Key Accounts customers and prospecting new customers within the newly formed Life Sciences Division. Corporate Account Manager (f/m/d) Life Sciences (remote) * Ability to routinely travel 60% (some international travel required)

شرکت در شهر Monheim am Rhein آلمان واقع شده است
حقوق ماهانه : 3000 یورو
روز و ساعات کاری : مطابق با قوانین کاری آلمان ، شامل تعطیلات تقویمی و همچنین 31 روز تعطیلات در سال
انتشار یافته توسط موسسه کاریابی آلمان و به درخواست نماینده آن موسسه در ایران inGerman.ir