وقت سفارت آلمان

خدمات موسسه ی این جرمن در خصوص تعیین وقت سفارت آلمان به شرح زیر است:

 • تعیین وقت سفارت 
 • ارسال چک لیست مدارک
 • راهنمای تلفنی شما در خصوص مدارک مورد نیاز سفارت
 • ارسال فرم سفارت که باید پر نمایید

کارمزد ما برای خدمات فوق ، مبلغ 400 هزار تومان است.

در صورت تمایل از طریق واتس آپ به شماره 4540-400-0935 ، درخواستتان را برای ما ارسال کنید.

برای ارائه درخواست مدارک زیر را برای ما واتس آپ کنید:

 1. عکس از صفحه اول گذرنامه به صورتی که نام ، نام خانوادگی و شماره پاس شما خوانا باشد.
 2. آدرس ایمیل صحیح و فعال.
 3. واریز مبلغ 400 هزار تومان به شماره کارت 0548-0066-1411-6362 به نام سعید ایزدپناهی عکس واریزی را واتس آپ کنید.
 4. نوع ویزای خودتان را نیز انتخاب نمایید ، که یکی از نوع های زیر می باشد. اگر نمی دانید کدام نوع است از ما مشاوره بگیرید:
 • ویزای کار
 • ویزای ثبت شرکت
 • ویزای جستجوی کار
 • ویزای پیوست به خانواده – فرزند به پدر یا مادر
 • ویزای پیوست به خانواده والدین به فرزند
 • ویزای پیوست به همسر
 • ویزای پیوست به خانواده افغان ها
 • ویزای ازدواج
 • ویزای ورود مجدد
 • ویزای کالج دانشجویی
 • ویزای دانشجویی – کارشناسی
 • ویزای دانشجویی – کارشناسی ارشد با مدرک زبان
 • ویزای دانشجویی – کارشناسی ارشد بدون مدرک زبان
 • ویزای دانشجویی – دکتری بدون حقوق
 • ویزای دانشجویی – دکتری  با حقوق
 • ویزای فرصت مطالعاتی 6 ماهه
 • ویزای ارزیابی مدرک تحصیلی
 • ویزای نمایشگاهی
 • ویزای درمان
 • ویزای تجاری
 • ویزای شرکت در کنفرانس
 • ویزای مخصوص پرستاران فوری
 • ویزای کارشناسان آی تی فوری
گرفتن-وقت-سفارت-آلمان