مذاکرات کاری در آلمان

بعد از ورود به دنیای کار در آلمان، مذاکرات کاری و صرف غذای رسمی در انتظار شما است. به شما نشان می دهیم که چه قوانین رفتاری را رعایت نمایید تا همیشه رفتار حرفه ای و مناسب داشته باشید. پس از قدم گذاشتن در محیط کار، بدون تردید، به زودی در مذاکرات کاری شرکت می […]

بیشتر بخوانید

نحوه ی ارتباط در محل کار

نحوه ی ارتباط در محل کار جدید خود احتمالات مکالمات فراوانی با همکاران آلمانی و مشتریان خواهید داشت. نکات زیر به شما کمک می کنند تا در ارتباطات کلامی و غیرکلامی در محل کار خود موفق باشید و از سوء تفاهم ها جلوگیری نمایید. نحوه ی ارتباط در آلمان   نحوه ی ارتباط در آلمان، […]

بیشتر بخوانید