مهم ترین مالیات در آلمان، مالیات بر درآمد است. شما با این موضوع در هنگام دریافت دستمزد خود آشنا می شوید. در اینجا توضیح می دهیم که مقدار مالیات بر درآمد شما چه قدر می شود و این که آیا می توانید برای بازپرداخت مقداری از مالیاتی که از درآمد سالانه ی شما کم می شود؛ اقدام کنید.

 

چه کسی مالیات پرداخت می کند؟چگونگی مالیات بر درآمد در آلمان

شما برای درآمد سالیانه ی خود مالیات بر درآمد پرداخت می کنید. در مورد شما احتمالا این مالیات در درجه اول به درآمد شما از کار به عنوان یک کارمند مربوط می شود. اگر در یک شرکت استخدام شده اید؛ حتی لازم نیست با پرسش در مورد مالیات، خود را نگران کنید، زیرا کارفرما به طور خودکار مالیات بر درآمد را از حقوق و دستمزد ناخالص شما با عنوان مالیات بر دستمزد کم می کند و از طرف شما به اداره ی مالیات پرداخت می کند.

کارفرمای شما همچنین “اضافه مالیات” و اگر عضو یک جامعه ی مذهبی هستید؛ مالیات کلیسا نیز می پردازد. حقوق بازنشستگی شما، بیمه ی سلامت، مراقبت و بی کاری هم از دستمزد شما کم می شود و توسط کارفرما پرداخته می شود. شما می توانید ببینید که کارفرما ماهانه چه قدر به حساب شما پول انتقال می دهد و از روی قبض حقوق می توانید بفهمید که مقدار خالص دستمزد شما در هر ماه چه میزان می باشد.

 

چه میزان مالیات بر درآمد می پردازید؟چگونگی مالیات بر درآمد در آلمان

در آلمان درآمد هر کس شامل تخفیف مالیاتی می شود یعنی به مقداری از درآمد مشمول مالیات شما ، مالیات تعلق نمی گیرد. در سال 2016 این مقدار برای افراد مجرد 8652 یورو تعلق گرفت، اما این برای زوج ها 17304 یورودر نظر گرفته شده بود. اگر درآمد مشمول مالیات شما از این مقدار بالاتر باشد شما باید مالیات بر درآمد پرداخت کنید. نرخ مالیات از 14 درصد تا 42 درصد متغیر است. قانون این است که هر چه قدر میزان درآمد مشمول مالیات شما بیشتر باشد؛ نرخ مالیات بالاتر می رود. البته بالاترین نرخ مالیات یعنی 42 درصد را تنها افرادی باید پرداخت کنند که درآمدی بالاتر از 254447 یورو در سال داشته باشند و مجرد باشند. حداکثر نرخ مالیات برای زوج هایی قابل اجرا است که درآمدی بیشتر از 508894 یورو داشته باشند.

 

مالیات برای خانواده ها و والدین مجردچگونگی مالیات بر درآمد در آلمان

مقدار مالیات بر درآمدی که شما پرداخت می کنید تنها به درآمد شما بستگی ندارد. برای محاسبه ی میزان مالیات بر درآمدی که باید بپردازید؛ شرایط خانوادگی شما نیز در نظر گرفته می شود. برای جلوگیری از پرداخت مالیات در پایان سال، پرداخت مالیات ماهانه در حال انجام است. افرادی که مالیات می پردازند به چند براکت مالیاتی تقسیم می شوند.

 

براکت مالیاتی 1

اگر شما پدر یا مادر مجرد باشید و واجد شرایط کاهش مالیات نباشید؛ در براکت مالیاتی 1 قرار می گیرید. چنین قانونی در مورد زوج های مطلقه و زوج هایی که جدا از هم زندگی می کنند نیز صدق می کند.

براکت مالیاتی 2

این براکت مالیاتی برای والدین مجردی است که تنها زندگی می کنند و شامل کاهش مالیات والدین مجرد می شوند.

براکت مالیاتی 3

کارکنان متاهلی می توانند این براکت مالیاتی را انتخاب کنند که همسرشان کار نمی کند یا نسبت به دیگران حقوق کمی دارد. همسر آن ها در براکت مالیاتی 5 قرار می گیرند.

براکت مالیاتی 4

این براکت شامل همسرانی است که درآمدی یکسان دارند.

براکت مالیاتی 4 با فاکتور: زوج ها می توانند برای دریافت فاکتور سالانه اقدام کنند. این میزان مقدار مالیات بر درآمدی محسوب می شود که به طور مشترک در سیستم تقسیم درآمد دریافت می شود. در این صورت مقدار مالیات بر درآمدی که هر ماه محاسبه می شود کمابیش شامل مقدار تقریبی سالانه مالیات است که از درآمد زن و شوهر به دست می آید.

براکت مالیاتی 5

کارمندان متاهلی شامل این براکت می شوند که همسرشان شامل براکت 3 می شود.

براکت مالیاتی 6

شامل افرادی می شود که دارای دو شغل یا بیشتر هستند.

 

اظهارنامه ی مالیاتی درآمدچگونگی چگونگی پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی

در پایان سال تقویمی می توانید از دولت درخواست کند تا بررسی کند که شما مالیات بر درآمد اضافه پرداخت نکرده باشید.

برای انجام این کار باید اظهارنامه ی مالیاتی خود را در اداره ی مالیات ثبت کنید. بر اساس ارقامی که در مورد درآمد واقعی و هزینه های مالی شما ارائه می شود، دولت می تواند بررسی کند که آیا باید مبلغی به شما بازپرداخت کند. پر کردن فرم اظهار نامه ی مالیاتی معمولا مفید است: بر طبق اطلاعات اداره ی آمار مرکزی، از میان ده نفر از کسانی که مالیات می پردازند نه نفر شامل بازپرداخت می شوند. به طور متوسط به آن ها 900 یورو بازپرداخت می شود.

 

چگونگی پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی

شما می توانید فرم های اظهارنامه ی مالیاتی را از اداره ی مالیاتی دریافت کنید یا آن ها را از سایت اداره ی مالیات دانلود کنید و چاپ کنید. شما همین طور امکان پر کردن فرم مالیاتی به صورت آنلاین از طریق سایت www.elster.de را دارید. اگر شما ملزم به ثبت اظهارنامه ی مالیاتی هستید این موضوع یا به دلیل انتخاب براکت های 3 و 5 یا  پرداخت بیمه ی درمانی، حقوق بی کاری یا حق اولاد بیش از 410 یورو است و شما باید آن را تا پایان ماه مه سال بعد به اداره ی مالیات تحویل دهید.

در اظهارنامه ی مالیاتی، شما میزان درآمد سال گذشته و میزان مالیات بر درآمد، اضافه مالیات، مالیات کلیسا (اگر عضو جامعه ی مذهبی باشید) که کارفرما از طرف شما پرداخته؛ را ثبت می کنید. کارفرمای شما معمولا این ارقام را در پایان سال تقویمی در برگه ی جداگانه ای ( گواهی مالیات بر درآمد الکترونیکی) در اختیار شما قرار می دهد. بعدا شما می توانید این ارقام را در اظهارنامه ی مالیاتی وارد کنید.

بعضی از هزینه ها، ممکن است میزان مالیاتی که باید پرداخت کنید را کاهش دهد. شما باید این هزینه ها را نیز در این اظهارنامه ی مالیاتی وارد کنید. به عنوان مثال:

  • هزینه ی جا به جایی منزل به دلایل شغلی، مانند جا به جایی منزل از کشوری دیگر
  • هزینه ی اقدام به درخواست و جستجوی کار، شامل درخواست کار از کشوری دیگر
  • هزینه ی رفت و آمد به محل کار
  • هزینه ی سنوات خدمت

برای بسیاری از انواع هزینه ها، باید کپی رسیدها به عنوان مدرک نگه داشته شوند. منظور هزینه های بین اول ژانویه تا 31 دسامبر سال جاری است. البته اگر شما می خواهید در آلمان استخدام شوید؛ واجد شرایط مالیات بر درآمد می شوید و اگر متحمل هزینه های سال قبل شده اید می توانید آن ها را اظهار کنید و از درآمد مشمول مالیات خود کم کنید. برای انجام این کار، باید یک اعلامیه مالیاتی برای سال قبل نیز ارائه دهید. کاهش مالیات برای سالی که درآمد شما در آلمان به دست آمده اعمال می شود.

 

آیا اظهارنامه ی مالیاتی را خودتان باید پر کنید یا از یک کارشناس باید کمک بگیرید؟

چگونگی پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی

شما همچنین می توانید از یک مشاور مالیاتی کمک بگیرید یا از انجمن رسیدگی به مالیات بر درآمد بخواهید که فرم اظهارنامه ی مالیاتی شما را پر کند. گر چه شما باید برای خدمات کارشناسی مالیات هزینه پرداخت کنید ولی این کار ارزش خود را دارد. اگر وضعیت درآمد شما پیچیده است از یک موسسه یا مشاور مالیاتی کمک بگیرید.

اگر می خواهید خودتان اظهارنامه ی مالیاتی را پر کنید؛ اداره ی مالیات به شما کمک می کند. همچنین صفحه های سوالات متداول سایت الستر می توانند سوالات شما را پاسخ دهند. الستر یک فرم الکترونیکی است که شما می توانید با آن اظهارنامه ی مالیاتی خود را به اداره ی مالیات بفرستید. برای مشاوره ی کامل می توانید به انجمن رسیدگی مالیات بردرآمد مراجعه کنید. این انجمن به شما برای پر کردن اظهارنامه ی مالیاتی با هزینه ای نسبتا کم مشاوره می دهد. یکی دیگر از گزینه ها این است که نرم افزار کامپیوتری آن را بخرید. این برنامه شما را در پر کردن اظهارنامه ی مالیات راهنمایی می کند و سپس اظهارنامه ی تکمیل شده را برای اداره ی مالیات ارسال می کنند.

اولسیا از روسیه

پر کردن فرم بازپرداخت مالیات در ابتدا واقعا دشوار بود. مثلا من همیشه یادم نبود که قبض های حقوقم و دیگر رسیدهای لازم را جمع آوری و نگهداری کنم. همچنین گاهی اوقات من مشکلاتی از جهت فهم اصطلاحات فنی آلمانی و ورود اطلاعات صحیح داشتم. دوستانم برای پر کردن فرم کمک بزرگی کردند. استفاده از نرم افزار الستر هم واقعا مفید است. زیرا دارای ویدیوهای آموزشی تک تک مراحل کار است. سرانجام با کمی تمرین، پر کردن فرم بازپرداخت چالش چندان بزرگی نبود.

منبع

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *