آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان نشان می دهد، که آنها برای کارکنانشان ارزش قایل هستند. توجه یک شرکت به کارکنان و دیدگاه طولانی مدت در مورد منابع انسانی، از میزان رضایت بالای کارآموزان مشخص می شود. شرکت های کوچک و متوسط در آلمان تقریبا 85 درصد از فرصت های کارآموزی را در آلمان تامین می کنند؛ بدان معنا که آن ها سهم قابل توجهی در پایین آمدن سطح بیکاری در میان جوانان آلمان را دارند. این شرکت ها همچنین به وسیله ی نتایج برجسته برگرفته از گواهی کارفرما، رتبه بندی کارکنان و نظرسنجی های کارکنان امتیاز به دست می آورند. در تحقیق جامع موسسه ی رهبری و مدیریت منابع انسانی دانشگاه سنت گالن در زمینه ی مدیریت منابع انسانی شرکت های کوچک و متوسط در آلمان، نتایج مثبت زیر به دست آمده است:

آمار یک جامعه ی سالمآمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان

صد نفر از کارکنان بنگاه های کوچک و متوسط آلمان…

66 نفر احساس می کنند بسیار مورد توجه مافوق خود هستند.

75 نفر احساس می کنند که با آن ها عادلانه رفتار شود.

87 نفر احساس می کنند که نه کم کاری می کنند؛ نه بیش از حد کار می کنند.

97 نفر احساس می کنند که ارزش های شرکت با ارزش های آن ها همخوانی دارد.

97 نفر حس اجتماعی دارند.

تحقیق انجام شده روی 14701 کارمند از 94 شرکت کوچک و متوسط آلمانی

 

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که خانواده محور هستند

یک سازمان فرهنگی سالم به تعهدات خارج از محل کار کارکنان توجه می کند؛ به خصوص کارکنانی که با مشکل خانوادگی مواجه هستند. شرکت های کوچک و متوسط مدت زمان طولانی است که این موضوع را مورد توجه قرار می دهند و پیوسته سیاست های خانواده محور خود را گسترش می دهند. این سیاست ها، شامل ساعات کاری انعطاف پذیر و همچنین امکان انجام کار در خانه یا حتی فرصت مطالعاتی است. مایه ی شگفتی است که حتی در بحران شدید اقتصادی سال 2009، این شرکت های کوچک و متوسط به روش خانواده محوری خود مانند همیشه ادامه دادند و حتی این سیاست را در بعضی ازحوزه ها تقویت کردند.

 

وقت بیشتر برای خانواده، رضایت بیشتر کارکنان

درصد پیشنهادهای کاری خانواده محور شرکت های کوچک و متوسط آلمان در زیر نمایش داده شده است.

 

آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
ساعات کار روزانه یا هفتگی انعطاف پذیر
آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
ساعات کاری دلخواه ( رابطه ی کاری اعتماد محور)
آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
تقسیم کار
آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
فرصت مطالعاتی
آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
دورکاری

 

 

نمودارها توسط مدیران بازرگانی و مدیران منابع انسانی در شرکت های کوچک و متوسط با 50 تا 249 نفر کارمند تهیه شده است.

 

 

 

 

 

 آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که مدرن و بین المللی هستند.

 

به علت داشتن شرکت های کوچک و متوسط موفق، آلمان در صدر کشورهای صادرکننده ی جهان قرار گرفته است. حتی شرکت های به ظاهر کوچک با 50 تا 100 کارمند اغلب مشتریان خارجی دارند و از سراسر دنیا سفارش دریافت می کنند. بسیاری از شرکت های بزرگ تر دارای امکانات تولید و واحدهای فروش در خارج از کشور هستند. اما بسیاری از آنها تولید و کارهایی مانند تحقیق، توسعه و طراحی را در آلمان انجام می دهند. به طور متوسط بنگاه های کوچک و متوسط، 20 درصد تولید خود را صادر می کنند. این موضوع بدان معنا است که کار روزمره برای کارکنان شامل وظایف حساس و چالش برانگیز و انواع موقعیت های کاری و در بیشتر موارد تماس با مشتریانی از سراسر دنیا است.

فعالیت های صادراتی شرکت های آلمانی

شرکت های کوچک و متوسط

شرکت های بزرگ

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
سهمی از تمام شرکت های صادراتی (به درصد)
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
حجم معاملات صادراتی ( به میلیارد یورو)
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
نرخ صادرات ( به درصد)
آمار شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
شرکت های صادرات (تعداد)

 

 

 

 

منبع: اداره ی آمار، آمار 2012 VAT، به سفارش IfM (موسسه ی

تحقیقات شرکت های کوچک و متوسط)

 

 


 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که فرصت های شغلی شگفت انگیزی ایجاد می کنند

در بیشتر شرکت ها، حتی شرکت ها ی بزرگ، محیط کار بسیار غیررسمی است. دسترسی به مدیران آسان است و کارکنان در تصمیم گیری مشارکت می کنند و مسئولیت ها را به عهده می گیرند. تعداد اندکی از کارکنان احساس می کنند که نقش آن ها در کار آن قدر کوچک است که به چشم نمی آید (مانند یک دنده ی کوچک در یک چرخ بزرگ). نتیجه ی تحقیقات ثابت کرده، شرکت های کوچک و متوسط آلمان سلسله مراتب یکدستی دارند. مشارکت مستقیم کارکنان از دیگر اثرات مثبت آن است. کارکنان متعهد می توانند ارزش کار خود را به سرعت اثبات کنند و به سرعت از پیشنهادهای آموزش مداوم بهره ببرند یا در شغل خود ترفیع مقام پیدا کنند.

 

شرکت های کوچک و متوسط آشکارا کارمندان را به مشارکت دعوت می کنند

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
شرکت همه ی سلسله مراتب در جلسات راهبردی
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
شرکت کارکنان در مراحل کار
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
قلمرو ایده های کارآفرینی

 

درصد شرکت های ارائه دهنده…

شرکت های کوچک و متوسط

شرکت های بزرگ

 

منبع:موسسه ی تحقیقات اقتصاد کلن، گروه منابع انسانی، سال2010

 

 

 

 

 

 

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که برای ایجاد شغل های بیشتر سرمایه گذاری می کنند

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان

سرمایه گذاری مشارکتی باعث رشد و نوآوری و نتیجه ی آن از دیدگاه اقتصاد ملی، یعنی تولید اشتغال می شود. شرکت های کوچک و متوسط آلمان با سرمایه گذاری میلیاردها یورو، نیروی محرک اقتصاد آلمان هستند. جدول زمانی زیر نشان می دهد که بعد از بحران مالی و اقتصادی در سال 2009، شرایط هر سال رو به بهبود رفته است.

 

شرکت های کوچک و متوسط گسترش می یابند

سرمایه گذاری در ساختمان ها و کارخانه های جدید ( به میلیارد یورو)

سهم سرمایه گذاری شرکت ها به درصد

 

 

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که خارج از شهر های بزرگ قرار دارند

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان

در جنوب آلمان رقبای پنهان فراوانی وجود دارند. آن ها شرکت هایی هستند که در بین سه شرکت اول مطرح در رتبه بندی بازار جهانی یا رهبران ( پیشگامان) اروپایی قرار گرفته اند. کلمه ی ” پنهان” در اینجا به معنی شرکت هایی است که برای عموم چندان شناخته نشده اند زیرا به جای این که کالاهای مشخص مورد استفاده ی روزانه را تولید کنند؛ محصولات خاصی را تولید می کنند و به صنعت خدمت می کنند. به طور تقریبی در آلمان 1300 رقیب پنهان وجود دارند. بیشتر پیشگامان بازار کار در جنوب غربی آلمان قرار دارند. مایه ی شگفتی است که بر طبق رتبه بندی محلی رهبری بازار جهانی، بیشتر این شرکت ها خارج از شهرهای بزرگ واقع شده اند.

فعالان جهانی تنها در شهرهای بزرگ واقع نشده اند

تعداد رهبران (پیشگامان) بازار کار

جمعیت

 

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که به تجارت درازمدت می پردازند

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان

هنگامی که گردش پول و سود افزایش می یابد؛ شرکت های کوچک و متوسط معمولا برای مدتی از تعدیل کننده های مالی استفاده می کنند. این کار آن ها را قادر می سازد تا بتوانند برای درازمدت برنامه ریزی کنند و مشاغل نسبتا ثابتی را پدید بیاورند. داشتن ذخایر مالی خوب به آن ها کمک می کند تا در برابر خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی در امان باشند یا حتی با استفاده از سرمایه ی خود سرمایه گذاری کنند. خبر خوب این است که در شرکت های کوچک و متوسط، نسبت ارزش سهام در رابطه با کل سهم سرمایه، چندین سال است که در حال افزایش است. آن ها حتی در حین بحران مالی و اقتصادی کسب و کار خوبی داشتند. جمع بندی: این شرکت ها اغلب دارای ثبات بازرگانی بالا هستند.

شرکت های کوچک و متوسط آلمان دارای بنیاد اقتصادی قوی هستند

نسبت سهام (به درصد)

 

 

 

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان که حس مسئولیت اجتماعی بالایی دارند

تخمین زده می شود که شرکت های آلمانی به طور داوطلبانه سالانه یازده و دو دهم میلیارد یورو در جامعه سرمایه گذاری می کنند. باز هم احساس مسئولیت بالا و طرز فکر خاص شرکت های کوچک و متوسط آشکار می شود: بیش از 63 درصد شرکت هایی با کمتر از 50 کارمند و بیش از 71 درصد از شرکت هایی با 50 تا 499 کارمند در طرح هایی برای کودکان و نوجوانان، طرح های اجتماعی و فرهنگی یا سایر طرح های محبوب اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. درصد مسئولیت اجتماعی این شرکت ها مطمئنا بیشتر از شرکت هایی بزرگتر با کارمندان بیشتر است. اما در مقایسه با گردش مالی آن ها، شرکت های کوچک و متوسط سرمایه ی بیشتری را صرف طرح های اجتماعی می کنند.

رابطه ی شهروندی فعال: شرکت های کوچک و متوسط همکاری اجتماعی ویژه ای را از خود نشان می دهند.

در نمودار زیر شما میتوانید درصد شرکت هایی که سهم سرمایه گذاری کم، متوسط و زیاد در حجم معاملات اجتماعی دارند را مشاهده کنید.

آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
500 کارمند و بیشتر
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
50 تا 499 کارمند
آمار از شرکت های کوچک و متوسط در آلمان
کمتر از 50 کارمند

 

کم: 0.014 درصد

متوسط: 0.3 تا 0.014 درصد

زیاد: 0.3 درصد

منبع: اولین گزارش رابطه ی شهروند فعال سال 2012

 

 

 

 

 

 

منبع

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *