گام اول تحصیل در آلمان : دانشگاه های آلمان

بخاطر تعدد دانشگاه های باکیفیت و سطح علمی بالا ، انتخاب دانشگاه توسط خودتان کاری بیهوده و وقت تلف کردن است. کشور آلمان دارای دانشگاه های خصوصی و دولتی می باشد که شامل دانشگاه های علوم کاربردی ، هنر ، فیلم و موسیقی می باشد. حدود 95% دانشگاه ها به صورت دولتی سرمایه گذاری شده اند و فقط 5% آنها خصوصی هستند. اکثر دانشجویان به خاطر شرایط رایگان یا پرداخت ناچیز بابت شهریه ، در دانشگاه های دولتی ثبت نام می کنند. دانشگاه های خصوصی مانند دانشگاه های علوم کاربردی مورد تائید دولت می باشند. دانشجویان برای فرصت های مطالعاتی در آلمان مانند صنعت و بین الملل اهمیت ویژه ای قائل اند. شهریه دانشگاه های خصوصی بسیار بالاست به علاوه مدارک این دانشگا ه ها زمانی برای بازار کار بین المللی معتبر است که این دانشگا ه ها به صورت رسمی مورد تائید باشند.

تعداد دانشگاه های کمی توسط کاتولیک یا پروتستانت باموضوعات الهیات، فلسفه، کاراجتماعی، علم پرستاری یا آموزش برگزار می شود.

106 دانشگاه با 1670244 دانشجو

6 دانشگاه تعلیم و تربیت با 24899 دانشجو

17 دانشگاه الهیات با 2491 دانشجو

53 دانشگاه هنر،فیلم و موسیقی با 35255 دانشجو

212 دانشگاه علوم کاربردی با 847233 دانشجو

29 دانشگاه مدیریت دولتی با 33046 دانشجو

درمجموع 423 دانشگاه با 2613168 دانشجو

مطالعات پژوهشی در دانشگاههای آلمان

دانشگاه ها و دانشکده های مشابه ، بیشتر برروی رشته های نظری و روانشناسی تمرکز می کنند و تنها دانشکده هایی هستند که مدرک دکترا را اعطا می کنند.

دانشگاه ها عموما تحقیقات گسترده ای دارند و تمام موضوعات تسهیلات آموزشی را ارائه می دهند. برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه تکنولوژی بر موضوعات خاصی مانند تکنولوژی فعالیت دارند.

بقیه دانشگاه ها برروی یک موضوع فعالیت دارند مانند مدرسه پزشکی هانوفر ، دانشگاه دامپزشکی هانوفر و دانشگاه ورزشی کولوجن.

مطالعات عملی در دانشگاه های آلمان – علمی کاربردی

توجه دانشگاه های علوم کاربردی بیشتر برروی روش های علمی کاربردی می باشد و توجه کمتری نسبت به روش های نظری دارند در نتیجه علاقه مندان تجارب حرفه ای کاربردی تری بدست می آورند.

محدوده موضوعات خیلی وسیع نیست و بیشتر برروی موضوعات مشخصی مانند تکنولوژی ، صنعت ، امور اجتماعی یا رسانه ها می باشد. مراحل کاربردی و عملی شامل چند هفته دوره انترنی ، پروژه های بزرگ یا ترم عملی می باشد که باحضور در شرکت ها ی وابسته تکمیل می شود.

دانشگاههای آلمان – دوگانه آموزشی عملی مشترک

دوره های دوگانه تحصیل در آلمان همراه با آموزش حرفه ای یا دوره های عملی در یک شرکت می باشد. افراد علاقه مند به آموزش عملی و حرفه ای می توانند به این سایت مراجعه کنند.

دوره های هنری دردانشگاه هنر آلمان ، دانشگاه فیلم آلمان و دانشگاه موسیقی آلمان

دانشگاه های هنر، فیلم و موسیقی ، افرادی مانند هنرمندان ، موسیقی دانان ، بازیگران ، مدیران ، طراحان ، استادان و محققان هنر را آموزش و تعلیم می دهند. برای گذراندن این دوره نیازمند هوش و ذکاوت هنرمندانه می باشید که دربخشی از آزمون ورودی مورد بررسی قرار می گیرد.

دانشجویان با استعداد می توانند این دوره را بدون آزمون ورودی دانشگاه شروع کنند.